Thu tuc xin visa Canada cho tre em? Day du giay to chi tiet nhat!

Thủ tục xin visa Canada cho trẻ em? Đầy đủ giấy tờ chi tiết nhất!

Canada là một trong những quốc gia luôn hấp dẫn và xin được visa của xứ sở lá Phong còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và mỗi đối tượng, độ tuổi lại có những thủ tục hồ sơ khác nhau. Vậy xin visa Canada cho trẻ em hoặc người dưới 18 tuổi cần…

Xem thêm Thủ tục xin visa Canada cho trẻ em? Đầy đủ giấy tờ chi tiết nhất!