Từ Việt Nam sang Mỹ bao nhiêu tiếng? Nên lựa chọn bay thẳng hay bay quá cảnh?

Từ Việt Nam sang Mỹ bao nhiêu tiếng? Nên lựa chọn bay thẳng hay bay quá cảnh?

Từ Việt Nam sang Mỹ bao nhiêu tiếng? là câu hỏi đến nay vẫn có khá nhiều người thắc mắc. Bởi đối với chuyến bay đường dài từ quốc gia nằm tận bên kia bán cầu, có 2 hình thức bay phục vụ cho khách hàng là bay thẳng hoặc bay quá cảnh. Tuỳ từng…

Xem thêm Từ Việt Nam sang Mỹ bao nhiêu tiếng? Nên lựa chọn bay thẳng hay bay quá cảnh?